Aktualności

Odpust ku czci świętych Kosmy i Damiana w Banicy 2021

W naszym kościele parafialnym w Banicy 26 września przeżywaliśmy Uroczystość Odpustową, ku czci świętych Kosmy i Damiana.

Radując się wraz z całym Kościołem Powszechnym, że Bóg uwieńczył ich najwyższą chwałą zbawienia, oddajemy cześć świętym lekarzom, cudotwórcom i męczennikom, i podziwiamy niemal namacalne dowody ich opieki nad całą naszą parafią.

Przewodnikiem Duchowym uroczystości odpustowej był Ks. Maciej Stabrawa – wikariusz w Parafii Podegrodzie, który wygłosił Słowo Boże, za co gorące Bóg zapłać.