Ogłoszenia

4 NIEDZIELA ADWENTU Ogłoszenia duszpasterskie 19. 12.2021 r.

Ostatnia Niedziela Adwentu przypomina, że święta Bożego Narodzenia już za kilka dni, trwajmy w dobrym, aby Jezus narodził się w naszych sercach i domach.

Trwają wybory do Rady Parafialnej. W przyszłą niedziele zostaną przedstawieni kandydaci do Rady Parafialnej.

Bóg zapłać za ofiary składane na utrzymanie i bieżące potrzeby parafii, złożono 2 312 zł w tym Izby – 473 zł, Banica – 1 839 zł.

W związku z dekanalnymi spowiedziami w poniedziałek roraty wyjątkowo o godz. 700 rano, w pozostałe dni w Banicy o godz. 1700, w Izbach w środę o godz. 1500.

W piątek wigilia Bożego Narodzenia, msza św. na zakończenie RORAT w kościele parafialnym w Banicy o godz. 800 rano.

Liturgiczny obchód pamiątki Betlejemskiej Nocy rozpoczniemy 24 grudnia od Mszy Świętych wigilijnych sprawowanych w Izbach o godz. 2200, w Banicy o godz. 2400. W naszych domach rodzinnych zadbajmy o tradycyjną, chrześcijańską oprawę wigilijnej wieczerzy. Niech to będzie okazja do pojednania, zgody, wyciągnięcia przyjaznej dłoni do kogoś pośród bliskich, znajomych, w sąsiedztwie. Niech wigilijnej wieczerzy towarzyszy wspólna modlitwa, lektura fragmentu Pisma Świętego o narodzeniu Zbawiciela świata z Ewangelii świętego Łukasza, łamanie się opłatkiem, wspó1ny śpiew kolęd i pastorałek. Pod żadnym pozorem nie podawajmy na wigilijny stół alkoholu i tradycyjnie zachowajmy też wstrzemięźliwość od potraw mięsnych, choć post ten nie jest już obowiązkowy. Do wigilijnego stołu zaprośmy samotnego sąsiada. Zakorzenione w naszej tradycji dodatkowe miejsce wcale nie musi pozostać puste! Pamięcią obejmijmy również tych, którzy już od nas odeszli do Domu Ojca, a żyli z nami, kochali nas i dla nas się trudzili. W tym duchu, w nocy, w Wigilię Bożego Narodzenia przyjdźmy na msze święte Pasterskie o północy . Składka z Pasterki jest przeznaczona na Fundusz Obrony Życia.

Uroczystość Narodzenia Pańskiego w sobotę. Msze św. tak jak w każdą niedzielę.

Święto Najświętszej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa w najbliższą niedzielę. W tym roku opuszcza się święto Św. Szczepana, pierwszego męczennika. Poświęcenie owsa po każdej mszy św. Składka w tym dniu zbierana jest na Papieski Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie i Tarnowie.

W dniu dzisiejszym Druhny i Druhowie OSP w Banicy udadzą się do naszych domów z noworocznymi życzeniami rozprowadzając kalendarze strażackie na 2022 r.

Izby

W ostatnim czasie sfinalizowano zakup i założenie oświetlenia w prezbiterium, a z ofiar wewnętrznych zostały zakupione świąteczne obrusy na Boże Narodzenie.

Banica

Rada Rodziców oraz członkowie Wolontariatu Szkoły Podstawowej w Banicy serdecznie zapraszają na „Kiermasz Bożonarodzeniowy”, który odbędzie się w Szkole Podstawowej w Banicy 23 grudnia o godz. 900. Szczegóły w gablocie ogłoszeń.

Bóg zapłać za ofiary składane przy okazji rozprowadzania opłatków, złożono 1 253 zł.

MSZE ŚW. W PARAFII

ŚW. KOSMY I DAMIANA MM
W BANICY

20 grudzień do 26 grudzień 2021 r.

Data i Dzień Tygodnia

Godzina

Intencja Mszy świętej

20.12

PONIEDZIAŁEK

7.00

+ Marii Skrzypniak od wnuczki Teresy z rodziną

21.12

WTOREK

17.00

+ Jadwigi Stańskiej od syna Piotra z rodziną

22.12

ŚRODA

15.00

IZBY

+ Władysławy Kucharskiej od rodziny Salomon z Gorlic

17.00

Dziękczynna z prośba o bł. Boże, potrzebne łaski i opiekę Matki
Bożej dla całej naszej wspólnoty parafialnej

23.12

CZWARTEK

17.00

 

+ Wiesława Grucy w kolejną r. śm. od syna Arkadiusza z rodziną

24.12

PIĄTEK

PASTERKA

8.00

KOŚCIÓŁ

+ Marii Skrzypniak w 30 dzień po śm. od dzieci z rodzinami

22.00

IZBY

Dziękczynna z prośba o bł. Boże, potrzebne łaski i opiekę Matki
Bożej dla mieszkańców wspólnoty parafialnej w IZBACH

24.00

BANICA

Dziękczynna z prośba o bł. Boże, potrzebne łaski i opiekę Matki
Bożej dla mieszkańców wspólnoty parafialnej w BANICY

25.12

SOBOTA

BOŻE

NARODZENIE

8.00

++ z rodziny Szottów od syna Henryka z rodziną

9.30

IZBY

+ Jana Fila od chrześniaka z rodziną

11.00

+ Franciszka Skrzypniaka od żony z dziećmi

19.12

NIEDZIELA

ŚW. RODZINY JEZUSA, MARYI I JÓZEFA

8.00

+ Stanisławy Rabczewskiej

9.30

IZBY

 

+ Zdzisława Pasonia od córki z rodziną

11.00

+ Stanisława Farona od córki Marii z rodziną