Ogłoszenia

2 NIEDZIELA ZWYKŁA Ogłoszenia duszpasterskie 17. 01.2022 r.

Od jutra rozpoczyna się w całym Kościele Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Niestrudzenie o potrzebie tej modlitwy przypominał Święty Jan Paweł II mówiąc: „Proszę o wspólne świadectwo składane przed światem Chrystusowi. […] W imię Jezusa proszę o wspólne chrześcijańskie świadectwo”. W to nawoływanie Kościoła włączmy także nasze osobiste modlitwy. Niech będą one skromnym wkładem w budowanie jedności, w dzieło ekumenizmu. Modlitwy o Jedność Chrześcijan jak co roku poprzedza Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce.

W ostatnią niedzielę inwestycyjną złożono w Izbach 493 zł, w Banicy 2 944, dodatkowo w Izbach na ubezpieczenie zebrano 1 390 zł. Bóg Zapłać za ofiary i wszelkie dobro czynione dla parafii.

Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w środę W Izbach o godz. 1500, w Banicy o godz. 1700.

W piątek na swoim pierwszym spotkaniu Rada Parafialna ukonstytuowała się i w głosowaniu na wiceprzewodniczącą wybrana została pani Teresa Dziurna, a na sekretarza Rady pani Ewa Garbowska-Góra. Po zaprezentowaniu bieżących spraw związanych z parafią kolejne spotkanie wyznaczono na 11 lutego o godz. 18.00. Pragnę serdecznie podziękować nowo zaprzysiężonym członkom Rady Parafialnej za podjęty trud odpowiedzialności i troski o dobro wspólne parafii.

Banica

Podsumowane zostały wydatki z zebranych pieniędzy na wymianę nagłośnienia i remontu dzwonnicy. Ze gromadzonych 28 602 zł do kasy parafialnej przekazano 4 613 zł. Dziękuję panu Pawłowi Nowakowi za pieczę nad finansami wyżej wymienionych prac. Wszystkim ofiarodawcom i zaangażowanym w zbiórce na cele parafialne – Bóg zapłać.

W LITURGI TEGO TYGODNIA BĘDZIEMY PRZEŻYWAĆ

  • PONIEDZIAŁEK     Wspomnienie Świętego Antoniego, opata
  • ŚRODA                     Wspomnienie Świętego Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa.
  • PIĄTEK –                Wspomnienie Świętej Agnieszki, dziewicy i męczennicy.

Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia składam najlepsze życzenia i zapraszam na wspólną modlitwę w kościele

MSZE ŚW. W PARAFII

ŚW. KOSMY I DAMIANA MM
W BANICY

17 styczeń do 23 styczeń 2022 r.

Data i Dzień Tygodnia

Godzina

Intencja Mszy świętej

17.01

PONIEDZIAŁEK

6.30

 

18.01

WTOREK

6.30

 

19.01

ŚRODA

15.00

IZBY

+ Marii Skrzypniak od Witolda i Bożeny Wątroby

17.00

Z prośba o bł. Boże, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla pewnej osoby

20.01

CZWARTEK

6.30

+ Jadwigi Stańskiej od Emilii i Stanisława Stachury

21.01

PIATEK

17.00

+ Tadeusza Chrobaka od wnuczki Wiktorii

22.01

SOBOTA

6.30

+ Marii Skrzypniak od wnuka Krzysztofa z rodziną

23.01

2022 r.

II Niedziela

Zwykła

8.00

+ Franciszka Skrzypniaka od wnuków Mateusza i Jasia

9.30

IZBY

+ Marii Adamkiewicz

11.00

+ Henryki Kempa w 8 r. śm.