Ogłoszenia

I NIEDZIELA WIELKANOCNA Ogłoszenia Duszpasterskie 17.04.2022 r.

Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego to największe i najpiękniejsze święto. Miłość ostatecznie zwycięża śmierć! Niech to będzie najlepsze wielkanocne życzenie: aby każdy z nas doświadczył i przyjął tę zwycięską miłość Boga Ojca. A ogarnięci Bożą miłością, dzielmy się tym darem z naszymi braćmi. Potrzeba bowiem tej miłości w każdym wymiarze naszego życia. Tylko na Chrystusie i Jego zwycięstwie nad wszelkim złem, na głoszonej przez Niego prawdzie, sprawiedliwości i miłości można budować lepszą przyszłość. Wszystkim parafianom i przybyłym na święta gościom, życzę, by te dni były pełne radości, miłości i pokoju, byśmy mimo różnych trosk i kłopotów, mogli zawsze śpiewać radosne „Alleluja – Jezus żyje”.

Na prace remontowe i bieżące utrzymanie parafii złożono w Izbach 789 zł, w Banicy 3 288 zł. Bóg zapłać za każde dobro, uśmiech, dary żywnościowe i wszelką życzliwość czynioną dla parafii. Bóg zapłać za ofiary złożone przy adoracji Krzyża oraz te związane z nabywaniem baranków i paschalików Caritas

W ostatnim czasie w Bielicznej zostały usunięte konary lip zagrażające cerkwi. Po tych pracach trzeba jednak uporządkować teren wokół cerkwi, o co bardzo proszę mieszkańców Izb. Bóg zapłać za wszelkie dobro czynione dla Parafii.

Zbliża się również w Bielicznej msza św. na rozpoczęcie sezonu turystyczne, która w tym roku odbędzie się 30 kwietnia o godz. 16.00.

Serdecznie dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do ubogacenia liturgii Triduum Paschalnego i Wielkanocy w Banicy i Izbach i wspólnej modlitwie przy Ciemnicy i Grobie Pańskim. Paniom śpiewającym Pasję w Niedzielę Palmową i Wielki Piątek. Dziękuje za święconkę na ołtarz przygotowaną przez Koło Gospodyń Wiejskich, sprzątanie kościołów, wykonanie dekoracji Ciemnicy i Grobu Bożego, służbie liturgicznej, Straży Pożarnej za asystę przy Grobie Pańskim i w czasie procesji. Wszystkim pomagającym i udzielającym się w tym czasie pomocą, liczny udział w Liturgii Triduum Paschalnym, dary żywnościowe na plebanię. Wszystkim za okazaną pomoc i życzliwość niech Pan Bóg błogosławi!

Jutro Poniedziałek w Oktawie Wielkanocy. Msze św. tak jak w każdą niedzielę. Nasze jutrzejsze uczestnictwo w Eucharystii niech będzie wyrazem naszej miłości ku Bogu i zadośćuczynieniem za nasze grzechy, a zwłaszcza za opuszczone Msze Święte w niedziele i święta obowiązkowe, oraz za brak należytego skupienia podczas liturgii. Taca przeznaczona jest na Katolicki Uniwersytet Lubelski i Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie.

W środę tj. 20 kwietnia, młodzież naszej parafii, o godz. 15.30 przyjmie w Parafii Ropa Sakrament Bierzmowania. W związku z tym nie będzie mszy św. popołudniowych w parafii.

Uroczystość Bożego Miłosierdzia i Diecezjalny Dzień „Caritas” w następną niedzielę. Po każdej mszy św. Koronka do Bożego Miłosierdzia przed Najświętszym Sakramentem. Zbiórka do puszek na Caritas Diecezji Tarnowskiej.

Z racji oktawy Wielkanocy w piątek nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia składam najlepsze życzenia i zapraszam
 na wspólną modlitwę w kościele.

MSZE ŚW. W PARAFII

ŚW. KOSMY I DAMIANA MM
W BANICY

18 kwiecień do 24 kwiecień 2022 r.

Data i Dzień Tygodnia

Godzina

Intencja Mszy świętej

18.04

PONIEDZIAŁEK

W OKTAWIE WIELKANOCY

8.00

Dziękczynna z prośbą o bł. Boże, potrzebne łaski i opiekę Matki
Bożej dla Krystyny i Eugeniusza w kolejną r. ślubu

9.30

IZBY

Dziękczynna z prośbą o bł. Boże, potrzebne łaski i opiekę Matki
Bożej dla Julii oraz jej rodziców i chrzestnych

11.00

Dziękczynna z prośbą o bł. Boże i opiekę Matki Bożej dla Teresy
i Aleksandra Sądelskich w kolejną r. ślubu od dzieci i wnuków

19.04

WTOREK

W OKTAWIE WIELKANOCY

6.30

 

20.04

ŚRODA

W OKTAWIE WIELKANOCY

6.30

 

21.04

CZWARTEK

W OKTAWIE WIELKANOCY

18.00

 

+ Marii Skrzypniak od brata Bogdana

22.04

PIĄTEK

W OKTAWIE WIELKANOCY

18.00

+ Tadeusza Chrobaka od wnuczki Magdaleny

23.04

SOBOTA

W OKTAWIE WIELKANOCY

6.30

+ Jadwigi Stańskiej od uczestników pogrzebu

24.04

II NIEDZIELA

WIELKANOCNA

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

8.00

 

+ Stefana Dziurnego od syna Mariana z rodziną

9.30

IZBY

++ Antoniny i Franciszka Gał od Marii z rodziną

11.00

Dziękczynna z prośbą o bł. Boże, potrzebne łaski i opiekę Matki
Bożej dla Krystyny i Edwarda w 45 r. ślubu