Aktualności

Boże Ciało 2022

W czwartek, 16 czerwca, celebrowaliśmy uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało. Uroczystość rozpoczęła się eucharystią w kościele w Izbach o godz. 9.00. Po mszy św. z Chrystusem utajonym w Najświętszym Sakramencie wyszliśmy w uroczystej eucharystycznej procesji do kościoła w Banicy, gdzie mszą św. zakończyliśmy uroczystość Bożego Ciała. w tym dniu dziękowaliśmy Bogu za dar Eucharystii, w której prosiliśmy Chrystusa o błogosławieństwo i pokój na świecie, ustanie wojny w Ukrainie i o przemianę serc i nawrócenie dla Rosji.