Ogłoszenia

31 NIEDZIELA ZWYKŁA Ogłoszenia duszpasterskie 30.10.2022r.

Dzisiaj w kościołach obchodzona jest Uroczystość Poświęcenia Własnego Kościoła. Dzień ten jest dniem oddania kościoła na wyłączną własność Panu Boga, by był on miejscem modlitwy dla parafialnej wspólnoty i miejscem sprawowania kultu.

W dniu dzisiejszym i we wtorek przeprowadzana jest kwesta na rzecz naszego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Bóg zapłać za składane ofiary.

Zakończenie nabożeństw różańcowych jutro w poniedziałek.

Uroczystość Wszystkich świętych we wtorek. Msze św. w Banicy rano o godz. 7.00,z procesją na cmentarz w Izbach o godz. 9.00, w Banicy o godz. 11.00. W tę uroczystość uwielbiamy Boga wszystkich czasów w Jego świętych ludziach, którzy przeszli przez życie wierni Bogu i Jego przykazaniom. To również czas szczególnej pamięci i modlitwy za naszych zmarłych. Z wdzięczności za trud ich codziennego życia i poświęcenie dla nas, za wszelkie dobro kiedyś od nich otrzymane, zanieśmy im dar Ofiary Mszy Świętej i modlitwy wypominkowej.

W środę Dzień Zaduszny, różaniec z wypominkami i msza św. w Izbach o godz. 15.00, w Banicy o godz. 17.00.

W tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek i I sobotę miesiąca. W czwartek spotkanie dla kandydatów do bierzmowania z rodzicami, które rozpocznie się o godz. 16.30 różańcem św. z wypominkami za zmarłych poprowadzonym przez młodzież, a potem o godz. 17.00 msza św. i nasza comiesięczna modlitwa za powołanych do kapłaństwa i o dar powołań kapłańskich i zakonnych w naszej parafii i diecezji.

W I piątek miesiąca spowiedź przed mszami św. Różaniec z wypominkami za zmarłych w piątek Izbach o godz. 15.00, w Banicy w piątek o godz. 17.00, w I sobotę i w niedzielę o godz. 7.30.

Od 1 do 8 listopada codziennie możemy zyskiwać za dusze cierpiące odpust zupełny. Warunki uzyskania odpustu zupełnego: 1) brak jakiegokolwiek przywiązania do grzechu, nawet powszedniego, 2) stan łaski uświęcającej lub spowiedź sakramentalna, 3) Przyjęcie Komunii świętej, 4) odmówienie modlitwy (np. „Ojcze nasz” i „Zdrowaś Maryjo”) w intencjach Ojca Świętego 5) nawiedzenie cmentarza. Odpust można zyskać dla jednej duszy cierpiącej w czyśćcu, jeden raz w ciągu dnia.

W przyszłą I niedzielę miesiącach zmiana tajemnic różańcowych.

W ostatnim tygodniu od strony północnej plebanii zostało zamontowane ogrodzenie systemowe, którego koszt wyniósł 4 400 zł. Pozostał jeszcze demontaż bramy wjazdowej i oczekiwanie na odpowiedni czas, gdzie po dokończeniu wymiany pokrycia połaci dachowej na plebanii prace przy ogrodzeniu zostaną wznowione. W Banicy pojawiły się dwie nowe ławki dla Liturgicznej Służby ołtarza. Dziękuję Firmie Dreno za ofiarowane drewno i wszelką życzliwość czynioną dla parafii. Bóg zapłać.

W listopadzie, od czwartku w dni powszednie msze św. sprawowane będą w kaplicy plebanii.

W LITURGI TEGO TYGODNIA BĘDZIEMY PRZEŻYWAĆ

CZWARTEK      Wspomnienie Świętego Huberta, patrona myśliwych, jeźdźców i leśników. Tradycyjnie myśliwi zrzeszeni w Kole Łowieckim ROSOMAK wezmą udział we mszy św. Hubertowskej, która zostanie odprawiona w cerkwi w Bielicznej w czwartek o godz. 8.00.

PIĄTEK               Wspomnienie Świętego Karola Boromeusza, biskupa.ściele.

Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia składam najlepsze życzenia i zapraszam na wspólną modlitwę w kościele.

MSZE ŚW. W PARAFII

ŚW. KOSMY I DAMIANA MM
W BANICY

31 PAŹDZIERNIK do 6 LISTOPAD 2022 r.

Data i Dzień Tygodnia

Godzina

Intencja Mszy świętej

31.10

PONIEDZIAŁEK

6.30

+ Wandy Górowskiej od Józefa i Wiesławy Burek z Nowego Sącza

17.00

+ Stanisława Nowaka od córki Sylwii z rodziną

01.11

WTOREK

UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

7.00

++ Anny, Michała, Wandy, Jerzego i Jana Kurzeja

9.00

IZBY

++ Natalii i Jana Walkowicz od córki Urszuli z mężem i dziećmi

11.00

++ Jana i Józefy Kulasik od syna Kazimierza z rodziną

02.11

ŚRODA

6.30

+ Wiktora i Stefani Serafin oraz Andrzeja Oleksego i ++ z rodziny

15.00

IZBY

+ Roberta Wcisło (greg) /POCZĄTEK/

17.00

++ Jana i Bronisławy Szymczak od syna Stanisława Szymczak

03.11

CZWARTEK

8.00

BIELICZNA

Dziękczynna z prośba o bł. Boże i opiekę patrona św. Huberta
dla myśliwych i leśników z Koła Łowieckiego „ROSOMAK”

17.00

+ Roberta Wcisło (greg)

04.11

PIĄTEK

6.30

Dziękczynna z prośbą o bł. Boże, potrzebne łaski i opiekę Matki
Bożej dla wszystkich ofiarodawców i dobroczyńców naszej parafii

15.00

IZBY

+ Roberta Wcisło (greg)

17.00

+ Mariana Dziurny w 30 dzień po śm. od syna Eugeniusza z żoną

05.11

SOBOTA

6.30

+ Roberta Wcisło (greg)

8.00

+ Jolanty Tarasek w r. śm.

06.11

NIEDZIELA

XXXII

NIEDZIELA ZWYKŁA

8.00

Dziękczynna z prośbą o bł. Boże, potrzebne łaski i opiekę Matki
Bożej dla Róży Żywego Różańca Pani Marii Plewa

9.30

IZBY

Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski
i opiekę Matki Bożej dla całej wspólnoty parafialnej

11.00

+ Bronisława Siuty