Aktualności

Uroczystość Wszystkich świętych 2022

Uroczystość Wszystkich świętych to uroczystość, w której uwielbiamy Boga wszystkich czasów w Jego świętych ludziach, którzy przeszli przez życie wierni Bogu i Jego przykazaniom. To również czas szczególnej pamięci i modlitwy za naszych zmarłych. Z wdzięczności za trud ich codziennego życia i poświęcenie dla nas, za wszelkie dobro kiedyś od nich otrzymane, zanieśliśmy im dar modlitwy wypominkowej w procesjach na cmentarz, które odbyły się w Izbach po mszy św. o godz. 9.00, w Banicy po mszy św. o godz. 11.00.

Dobry Jezu a nasz Panie, * daj im wieczne spoczywanie.
Światłość wieczna niech im świeci, * gdzie królują wszyscy święci.
Gdzie królują z Tobą, Panem, * aż na wieki wieków. Amen.