Aktualności

Roraty 2022

Oczekiwanie – w tym słowie streszcza się najgłębszy sens Adwentu.

Adwencie przygotowujemy się na najważniejsze narodziny w historii świata – Jezusa Chrystusa. W czasie tegorocznych rorat dowiadujemy się jak wyglądało wielowiekowe oczekiwanie na Mesjasza. O tym, jak to z narodzeniem Jezusa było, opowiada nam postać wyjątkowa: św. Joachima, ojca Maryi i dziadka Jezusa. Razem z nim poznajemy bohaterów historii zbawienia – ludzi, którzy w ciągu wieków czekali na obiecanego przez Pana Boga Mesjasza.

Roraty cieszą się dużą popularnością wśród dzieci, a ich obecność jest ogromną radością, choć frekwencję zmniejszyło w ostatnim czasie licznie dotykające przeziębienie dzieci i młodzieży.