Ogłoszenia

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ 02.04.2023r.

Dzisiejsza niedziela rozpoczyna Wielki Tydzień mający przygotować nas na Wielkanoc. Przed mszami poświęcenie palm. Na głównych mszachw Izbach i Banicyuroczyste wejście z palmami, po których zapraszam wszystkich z palmami do pamiątkowego zdjęcia, a dzieci po słodkie niespodzianki.

Dziś przypada 18. rocznica odejścia do wieczności św. Jana Pawła II. Dziękując Panu Bogu za dar świętego Jana Pawła II i jego wielki pontyfikat, wyrażając nasze przywiązanie do Kościoła Chrystusowego, zbudowanego na opoce św. Piotra Apostoła i jego następców, po mszy św. odmówimy modlitwę w intencji Ojczyzny za wstawiennictwem św. Jana Pawła II.

W tym tygodniu w dekanacie spowiedź św. w Parafii Ropa we wtorek od godz. 1400 – 1800.

W przyszłą niedzielę składka inwestycyjna na bieżące utrzymanie parafii i zaplanowane prace przy dachu plebanii. Dziękuję za usunięty ostatni fragment ogrodzenia przy plebanii. Druhów z OSP proszę o umycie okien w nawie głównej. Za wszelką dobroć i życzliwość czynioną dla parafii Bóg zapłać.

Droga Krzyżowa Parafialna w plenerze w Wielką Środę, w tym roku, w miejscowości Izby po mszy św. o godz. 1800. Serdecznie wszystkich parafian zapraszam. Nad bezpieczeństwem uczestników proszę, aby czuwali druhny i druhowie z naszej Ochotniczej Straży Pożarnej.

Jesteśmy po sakramencie pokuty – dajmy temu wyraz w naszym życiu oraz weźmy licznie udział w nabożeństwach Triduum Paschalnego – Wielkiego Tygodnia i przeżyjmy go jako ludzie wierzący: godnie i po chrześcijańsku. Dziś o godz. 13.00 spotkanie organizacyjne przed Triduum Paschalnym dla lektorów. Obecność obowiązkowa.

Wielki Czwartek

Jest dniem Ostatniej Wieczerzy Jezusa, na której ustanowił sakrament Eucharystii i Kapłaństwa. Uroczysta Msza św. Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek w Izbach o godz. 1600, w Banicy o godz. 1800. Po liturgii Wieczerzy Pańskiej przeniesienie i adoracja Pana Jezusa do ciemnicy.

Wielki Piątek

To dzień Męki Pana Jezusa na Krzyżu. W tym dniu obowiązuje post ścisły i abstynencja od pokarmów mięsnych. Pamiętajmy o przystrojeniu na ten dzień przydrożnych Krzyży. Ten dzień mamy przeżyć w ciszy i refleksji, dobrze by było, by w tym dniu nie pracować ciężko, bo jest to dzień wyjątkowy. Od godz. 800 adorujemy Jezusa w ciemnicy.

Liturgia Męki Pańskiej w Izbach o godz. 1600 w Banicy o godz. 1800, po niej przeniesienie Jezusa do Grobu, adoracja Krzyża i trzy części Gorzkich Żali. Ofiary zbierane z okazji adoracji krzyża w Wielki Piątek i w Wielką Sobotę są przeznaczone na miejsca kultu w Ziemi Świętej. Proszę Ochotnicza Straż Pożarną o tradycyjną wartę przy grobie Pana Jezusa.

W Wielki Piątek w Izbach o godz. 2000, w Banicy o godz. 2100 Droga Krzyżowa, którą poprowadzą parafianie z naszej wspólnoty. Zachęcam do licznego udziału. Od uroczystej adoracji Krzyża w Wielki Piątek i przez cały dzień w Wielką Sobotę przyklękamy przed Krzyżem.

Wielka Sobota

Adorujemy Pana Jezusa w Grobie przez cały dzień od godz. 8.00. Poświęcenie pokarmów wielkanocnych w Izbach godz. 1000, w Banicy o godz. 900 i 1100. Dzieci w tym dniu przynoszą skarbonki Caritas jako swe ofiary dla cierpiącego Pana Jezusa. O godzinie 1600 przerywamy adorację i sprzątamy kościół.

W Banicy o godz. 1900 rozpoczniemy Uroczysty obchód Wigilii Paschalnej. Na to nabożeństwo przynosimy świece. Zapraszam wszystkich parafian do licznego udziału.

Niedziela Wielkanocna

Msze św. w Banicy o godz. 700 i 1100, w Izbach o godz. 900, procesja rezurekcyjna w Banicy o godz. 700, w Izbach o godz. 900. Proszę o pomoc i zorganizowanie się w przygotowaniu procesji rezurekcyjnych. Zabranie figury Zmartwychwstałego, krzyża z czerwoną stułą i niesienie baldachimu.

Wszystkim wiernym życzę głębokiego przeżycia TRIDUUM PASCHALNEGO, a Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia wielu łask od Boga oraz opieki Maryi Wspomożycielki Wiernych
i zapraszam na wspólną modlitwę w kościele

MSZE ŚW. W PARAFII

ŚW. KOSMY I DAMIANA MM
W BANICY

03 kwiecień do 09 kwiecień 2023 r.

Data i Dzień Tygodnia

Godzina

Intencja Mszy świętej

03.04

WIELKI

PONIEDZIAŁEK

6.30

+ Krzysztof Matyaszek od zam.

04.04

WIELKI

WTOREK

6.30

+ Krzysztof Matyaszek od zam.

05.04

WIELKA

ŚRODA

18.00

IZBY

Dziękczynna z prośbą o bł. Boże, potrzebne łaski i opiekę Matki
Bożej dla całej wspólnoty parafialnej

06.04

WIELKI

CZWARTEK

16.00

IZBY

Dziękczynna za dar kapłaństwa z prośbą o światło mądrości dla wszystkich
kapłanów w prowadzeniu ludu Bożego po drogach zbawienia oraz o nowe
i święte powołania kapłańskie z naszej Parafii, Diecezji i Ojczyzny

18.00

Dziękczynna za dar kapłaństwa z prośbą o światło mądrości dla wszystkich
kapłanów w prowadzeniu ludu Bożego po drogach zbawienia oraz o nowe
i święte powołania kapłańskie z naszej Parafii, Diecezji i Ojczyzny

07.04

WIELKI

PIĄTEK

16.00

IZBY

WIELKI PIĄTEK MĘKI PAŃSKIEJ

18.00

08.04

WIELKA

SOBOTA

19.00

WIGILIA

PASCHALNA

Dziękczynna z prośbą o bł. Boże, potrzebne łaski i opiekę Matki
Bożej dla całej wspólnoty parafialnej

09.04

NIEDZIELA

WIELKANOCNA

ZMARTWYCHWSTANIA

PAŃSKIEGO

7.00

+ Stanisława Nowaka od syna Pawła z rodziną

9.00

IZBY

Dziękczynna z prośbą o bł. Boże, potrzebne łaski i opiekę Matki
Bożej dla Krystyny i Kazimierza w 35 r. ślubu

11.00

Dziękczynna z prośbą o bł. Boże, potrzebne łaski i opiekę Matki
Bożej dla Marii i Jana Plewa w 40 r. ślubu od dzieci i wnuków