Ogłoszenia

1 NIEDZIELA WIELKANOCNA Ogłoszenia Duszpasterskie 09.04.2023 r.

Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego to największe i najpiękniejsze święto. Miłość ostatecznie zwycięża śmierć! Niech to będzie najlepsze wielkanocne życzenie: aby każdy z nas doświadczył i przyjął tę zwycięską miłość Boga Ojca. A ogarnięci Bożą miłością, dzielmy się tym darem z naszymi braćmi. Potrzeba bowiem tej miłości w każdym wymiarze naszego życia. Tylko na Chrystusie i Jego zwycięstwie nad wszelkim złem, na głoszonej przez Niego prawdzie, sprawiedliwości i miłości można budować lepszą przyszłość. Wszystkim parafianom i przybyłym na święta gościom, życzę, by te dni były pełne radości, miłości i pokoju, byśmy mimo różnych trosk i kłopotów, mogli zawsze śpiewać radosne „Alleluja – Jezus żyje”.

W Wielką Środę 5 kwietnia br. odbyła się plenerowa Parafialna Droga Krzyżowa, w tym roku w Izbach. Dziękuję za obecność lektorów, ministrantów, młodzieży, Panu Organiście oraz zgromadzonym wiernych z naszej parafii. Dziękuję Ochotniczej Straży Pożarnej, która czuwała nad naszym bezpieczeństwem. Mam nadzieję, że udział w Parafialnej Drodze Krzyżowej, będzie miał, dla coraz większej liczby parafian, szczególne znaczenie i, że, zainicjowana w ubiegłym roku Droga Krzyżowa, będzie kontynuowana w tej formie co roku. Dziękuje wszystkim uczestnikom za czynny udział w tym nabożeństwie.

Dziękuję za ofiary dziś złożone na prace remontowe dachu plebanii i bieżące utrzymanie parafii. W ostatnim czasie dotarła blacha na pokrycie dachu plebanii za 7 200 zł. Dziękuję Czesławowi Nowakowi i Eugeniuszowi Dziurnemu za pośrednictwo w zakupie i za zasponsorowanie części zakupionej blachy. Bóg zapłać za każde dobro, uśmiech i wszelką życzliwość czynioną dla parafii. Bóg zapłać za ofiary złożone przy adoracji Krzyża oraz te związane z nabywaniem baranków i paschalików Caritas.

Serdecznie dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do ubogacenia liturgii Triduum Paschalnego i Wielkanocy w Banicy i Izbach i wspólnej modlitwie przy Ciemnicy i Grobie Pańskim. Paniom śpiewającym Mękę Pańską. Dziękuje za święconkę wielkanocną i dary żywnościowe na plebanię dla kapłana od Koła Gospodyń i innych parafian, sprzątanie kościołów, wykonanie dekoracji Ciemnicy i Grobu Bożego, służbie liturgicznej, Panu Organiście, Straży Pożarnej za asystę przy Grobie Pańskim i w czasie procesji, młodzieży i dzieciom adorującym w kościele Pana Jezusa w Ciemnicy i Grobie Pańskim, Panu Grzegorzowi Leśniakowi za prace kościelno-parafialne i przygotowane podstawy do adoracji krzyża do Izb i Banicy. Wszystkim pomagającym i udzielającym się w tym czasie pomocą, liczny udział w Liturgii Triduum Paschalnym. Wszystkim za okazaną pomoc i życzliwość niech Pan Bóg błogosławi!

Jutro Poniedziałek w Oktawie Wielkanocy. Msze św. tak jak w każdą niedzielę. Nasze jutrzejsze uczestnictwo w Eucharystii niech będzie wyrazem naszej miłości ku Bogu i zadośćuczynieniem za nasze grzechy, a zwłaszcza za opuszczone Msze Święte w niedziele i święta obowiązkowe, oraz za brak należytego skupienia podczas liturgii. Taca przeznaczona jest na Katolicki Uniwersytet Lubelski i Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie.

Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Izbach o godz. 1600, w Banicy o godz. 1800.

Uroczystość Bożego Miłosierdzia i Diecezjalny Dzień „Caritas” w następną niedzielę. Po każdej mszy św. Koronka do Bożego Miłosierdzia przed Najświętszym Sakramentem. Zbiórka do puszek na Caritas Diecezji Tarnowskiej.

Z racji oktawy Wielkanocy w piątek nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia składam najlepsze życzenia i zapraszam
 na wspólną modlitwę w kościele.

MSZE ŚW. W PARAFII

ŚW. KOSMY I DAMIANA MM
W BANICY

10 kwiecień do 16 kwiecień 2023 r.

Data i Dzień Tygodnia

Godzina

Intencja Mszy świętej

10.04

PONIEDZIAŁEK

W OKTAWIE WIELKANOCY

8.00

 

+ Stefana Dziurnego w r. śm. od syna Mariana z rodziną

9.30

IZBY

Dziękczynna z prośbą o bł. Boże, zdrowie na dalsze lata życia,
potrzebne łaski i opiekę MB dla Teresy Adamkiewicz w 80 r urodzin

11.00

+ Jadwigi Stańskiej od Ewy i Grzegorza Góry

11.04

WTOREK

W OKTAWIE WIELKANOCY

6.30

+ Krzysztofa Matyaszek od zam.

12.04

ŚRODA

W OKTAWIE WIELKANOCY

16.00

IZBY

+ Wandy Górowskiej od Czesława Tokarz z rodziną

18.00

+ Marii Skrzypniak od Krzysztofa Skrzypniaka z rodziną

13.04

CZWARTEK

W OKTAWIE WIELKANOCY

6.30

 

+ Wandy Górowskiej od rodziny Gancarczyk

14.04

PIĄTEK

W OKTAWIE WIELKANOCY

6.30

 

+ Wandy Górowskiej od Agaty i Adriana Maciaszek

15.04

SOBOTA

W OKTAWIE WIELKANOCY

6.30

+ Krzysztofa Matyaszek od zam.

16.04

II NIEDZIELA

WIELKANOCNA

NIEDZIELA MIŁOSIEDZIA BOŻEGO

8.00

 

+ Ryszarda Oślizło od Pracowników Firmy Dreno

9.30

IZBY

Dziękczynna z prośbą o bł. Boże, potrzebne łaski i opiekę Matki
Bożej dla Franciszki Wójs w 90 r. urodzin od dzieci i wnuków

11.00

Dziękczynna z prośbą o bł. Boże, opiekę MB i dary Ducha Św. w życiu dorosłym dla Jakuba Mleczko w 18 r. urodzin od rodziców