Aktualności

Jubileusz 40 lat istnienia parafii w Banicy

Radujemy się i wysławiamy Boga w Trójcy Jedynego podziwiając niezgłębioną tajemnicę Jego Istoty i dziękujemy za przeżywany 4 czerwca 2023 r. jubileusz 40 lat istnienia naszej parafii, któremu przewodniczył Ks. Bp Leszek Leszkiewicz.

Wasza Ekscelencjo, Dostojny Księże Biskupie! Bogu Najwyższemu dziękujemy za dar Twojej obecności wśród nas. W imieniu całej Wspólnoty parafialnej wyrażam wdzięczność za obecność, po dwóch latach od wizytacji kanonicznej, za słowo pasterskie skierowane do każdego z nas. Dziękuje za modlitwę w naszej intencji i za wszystko, czego dziś doświadczyliśmy i dzięki czemu będziemy mogli żyć i pracować w naszej lokalnej winnicy i przynosić dobre owoce. Zapewniamy o naszej modlitwie w intencji Księdza Biskupa przez wstawiennictwo Matki Bożej Częstochowskiej z naszego kościoła i całego Kościoła Powszechnego. Szczęść Boże.

Dziękuję naszemu rodakowi z Banicy Ks. Prałatowi Eugeniuszowi Szymczakowi za wszelką pomoc i życzliwość, za ufundowany, na pamiątkę, jubileuszowy ornat, Dziękuję za obecność bliskim naszym sercom kapłanom Włodzimierzowi i Damianowi Płatek. Dziękuję za obecność byłemu proboszczowi Ks. Zbigniewowi Dudek. Dziękuję za obecność Ks. dziekanowi Wiesławowi Czaja oraz wicedziekanowi Józefowi Rosiek i wszystkim zaproszonym gościom z poza parafii.