Ogłoszenia

30 NIEDZIELA ZWYKŁA Ogłoszenia duszpasterskie 29. 10. 2023 r.

Dzisiaj w kościołach obchodzona jest Uroczystość Poświęcenia Własnego Kościoła. Dzień ten jest dniem oddania kościoła na wyłączną własność Panu Boga, by był on miejscem modlitwy dla parafialnej wspólnoty i miejscem sprawowania kultu.

W dniu dzisiejszym i w środę przeprowadzana jest kwesta na rzecz naszego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Bóg zapłać za składane ofiary.

Zakończenie nabożeństw różańcowych w tym tygodniu we wtorek.

Uroczystość Wszystkich świętych w środę. Msza św. w Banicy rano o godz. 700.Msze św.z procesją na cmentarz w Izbach o godz. 900, w Banicy o godz. 1100. W tę uroczystość uwielbiamy Boga wszystkich czasów w Jego świętych ludziach, którzy przeszli przez życie wierni Bogu i Jego przykazaniom. To również czas szczególnej pamięci i modlitwy za naszych zmarłych. Z wdzięczności za trud ich codziennego życia i poświęcenie dla nas, za wszelkie dobro kiedyś od nich otrzymane, zanieśmy im dar ofiary Mszy Świętej i modlitwy wypominkowej.

W czwartek Dzień Zaduszny, różaniec z wypominkami i msza św. w Izbach o godz. 1500, w Banicy o godz. 1700.

W tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. W czwartek spotkanie dla kandydatów do sakramentu bierzmowania z rodzicami, które rozpocznie się w Banicy o godz. 17.00 różańcem św. z wypominkami za zmarłych poprowadzonym przez młodzież, a potem msza św. i nasza comiesięczna modlitwa za powołanych do kapłaństwa i o dar powołań kapłańskich i zakonnych.

W I piątek miesiąca spowiedź przed mszami św. Różaniec z wypominkami za zmarłych w piątek Izbach o godz. 1500, w Banicy o godz. 1700, w sobotę i w niedzielę w Banicy o godz. 730.

Od 1 do 8 listopada codziennie możemy zyskiwać za dusze cierpiące odpust zupełny. Warunki uzyskania odpustu zupełnego: 1) brak jakiegokolwiek przywiązania do grzechu, nawet powszedniego, 2) stan łaski uświęcającej lub spowiedź sakramentalna, 3) Przyjęcie Komunii świętej, 4) odmówienie modlitwy (np. „Ojcze nasz” i „Zdrowaś Maryjo”) w intencjach Ojca Świętego 5) nawiedzenie cmentarza. Odpust można zyskać dla jednej duszy cierpiącej w czyśćcu, jeden raz w ciągu dnia.

W przyszłą, I niedzielę miesiącach, zmiana tajemnic dla Róż Żywego Różańca.

W ubiegłą niedzielę w kościołach odbyło się liczenie wiernych do celów statystycznych. W naszej parafii w mszach św., z odpustem w Izbach, uczestniczyło 227 osób, co stanowi 57% ogółu mieszkańców naszej parafii.

W LITURGI TEGO TYGODNIA BĘDZIEMY PRZEŻYWAĆ

PIĄTEK               Wspomnienie Świętego Huberta, patrona myśliwych, jeźdźców i leśników. Tradycyjnie myśliwi zrzeszeni w Kole Łowieckim ROSOMAK wezmą udział we mszy św. Hubertowskej, która zostanie odprawiona w cerkwi w Bielicznej o godz. 8.00.

SOBOTA                       Wspomnienie Świętego Karola Boromeusza, biskupa.

Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia składam najlepsze życzenia i zapraszam
 na wspólną modlitwę w kościele.

MSZE ŚW. W PARAFII

ŚW. KOSMY I DAMIANA MM
W BANICY

30 PAŹDZIERNIK do 5 LISTOPAD 2023 r.

Data i Dzień Tygodnia

Godzina

Intencja Mszy świętej

30.10

PONIEDZIAŁEK

17.00

+ Tomasza Gambali (greg) ZAKOŃCZENIE

31.10

WTOREK

17.00

+ Marii Skrzypniak od Andrzeja i Justyny Witek z rodziną

01.11

ŚRODA

UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

7.00

++ Andrzeja i Marii Oleksych oraz syna Jana

9.00

IZBY

Dziękczynna z prośbą o bł. Boże, potrzebne łaski i opiekę MB dla
całej naszej Parafii oraz o życie wieczne dla naszych wiernych zmarłych

11.00

+ Marii Chrobak od syna z rodziną

02.11

CZWARTEK

WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH

15.00

IZBY

++ Wszystkich wiernych zmarłych

17.00

+ Jadwigi Stańskiej od sąsiadów Chrobak

03.11

PIĄTEK

8.00

BIELICZNA

Dziękczynna z prośba o bł. Boże i opiekę patrona św. Huberta
dla myśliwych i leśników z Koła Łowieckiego „ROSOMAK”

15.00

IZBY

Dziękczynna z prośbą o bł. Boże, potrzebne łaski i opiekę MB dla
całej naszej Parafii oraz o życie wieczne dla naszych wiernych zmarłych

17.00

+ Tadeusza Chrobaka od Pauliny i Arkadiusza Struzik

04.11

SOBOTA

8.00

+ Mariana Dziurnego od Marii i Antoniego Regiec

05.11

NIEDZIELA

XXXI

NIEDZIELA ZWYKŁA

8.00

+ Jolanty Tarasek od Ewy i Pawła Stańskich

9.30

IZBY

+ Marii Skrzypniak w 2 r. śm. od Danuty Skrzypniak i wnuczki
Karoliny z rodziną

11.00

++ Franciszka i Karoliny od syna Edwarda z rodziną